Ciemnosmreczyńska Turnia - 2142 m npm

Szczyt położony w grani głównej Tatr o długiej i urozmaiconwj grani szczytowej. Sąsiaduje z Turniczką Chałubińskiego i Zadnim Mnichem. Przejście grani od Wrót Chałubińskiego po Ciemnosmreczyńską Przełączkę jest ciekawym celem pozaszlakowym z elementami wspinaczki - grań często jest celem kursów taternickich. Takie przejście może być dodatkowo urozmaicone zdobyciem Zadniego Mnicha.

Ciemnosmreczyńska Turnia jest ciekawym celem zimowym.

Pierwszego wejścia dokonał Janusz Chmielowski z przewodnikami w 1904 roku. Zimą pierwszym zdobywcą był wybitny wspinacz Wiesław Stanislawski 31 grudnia 1929 roku.

***