Cubryna – 2376 m npm.

Sąsiadka Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego, oddziela je Hińczowa Przełęcz. Z drugiej strony, od zachodu sąsiaduje z Zadnim Mnichem. Jest zwornikiem dla potężnej grani bocznej Krywania. Na jej wierzchołek prowadzi kilka dróg o różnych trudnościach. Najłatwiejsza jest droga przez Galerie Cubryńskie i Hińczową Przełęcz.

Pierwszego wejścia dokonali Karol Potkański z przewodnikami tatrzańskimi Kazimierzem Bednarzem i Janem Fedrą w 1884 roku.

* * *