Czarne Ściany ok. 2240 m npm

Czarne Ściany leżą w grani, którą poprowadzono najśmielszy tatrzański szlak  "Orlą Perć". W wielu miejscach jednak szlak ten omija samą grań i leżące w niej wierzchołki po północnej lub południowej stronie i trawersuje zbocza nieraz bardzo nisko. Przejście ściśle granią wybiega tu poza termin "turystyka", to już wspinaczka graniowa. Tak też jest w przypadku Czarnych Ścian. Zdobycie ich wierzchołka i przejście grani to wyprawa pozaszkakowa. "Orlą Perć" przecinamy tylko dwa razy, idąc w górę a potem schodząc do Koziej Dolinki.
 
* * *