Czuba Nad Karbem - Droga Potoczka - luty 2014r
 
Jedna z najbardziej popularnych zimowych dróg w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego, na co z pewnością ma wpływ krótkie podejście z Murowańca, calkiem przyjemne wspinanie o niezbyt dużych trudnościach (w zależności od wariantu III/IV) .***