Żabi Szczyt Wyżni (2259 m npm.)
Żabi Mnich (2146 m npm.)

Dwa wybitne wierzchołki w Grani Żabiego, rozdzielone Białczańską Przełęczą Wyżnią. Każdy z nich może stanowić ambitny samodzielny cel tury pozaszlakowej. Jednak sprawny turysta wysokogórski może pokusić się o odwiedzenie ich obu za jednym razem. Żabi Mnich to szczyt wyłącznie dla taterników – najłatwiejsze wejście to I w skali UIAA. Żabi Szczyt Wyżni natomiast charakteryzuje się jednym z najwspanialszych tatrzańskich widoków, jaki roztacza się z jego wierzchołka. Dojście i zejście na Grań Żabiego możliwe kilkoma wariantami.

W masywie Żabiego Mnicha wznosi się niewielka lecz strzelista turniczka a charakterystycznym kształcie, zwana Żabią Lalką. Można również na nią wejść tak trochę przy okazji zdobywania większych sąsiadów.

* * *