Zadni Mnich – 2172 m npm

Mniej znany, choć wyższy i nieco trudniejszy do zdobycia sąsiad słynnego Mnicha. Mniej znany, bo niewidoczny z perspektywy schroniska przy Morskim Oku. Skryty jest za Mnichem. Szczyt położony w grani głównej Tatr, dostępny jedynie drogami wspinaczkowymi – czyli szczyt „wyłącznie dla taterników”. Najłatwiejsze wejście wiedzie zachodnią granią. Na wschód opada z Zadniego Mnicha 40 metrowy pionowy uskok, przez który prowadzi droga zjazdu na linie z wierzchołka.


Po raz pierwszy zdobyty w 1904 roku przez Janusza Chmielowskiego i przewodnika tatrzańskiego Klemensa Bachledę.


 

***